252-0733592

איחוד וחלוקה מחדש בשכונה מערבית ג'וליס (אלבכשיה)

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה בשכונה מערבית ג'וליס שכונת (אל בכשה) תכנית מס' 252-0396895

עיקרי הוראותיה


- איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמה עפ"י סעיף 62א (א) 1.
- הארכת דרכים לצורך גישה למגרש ע"פ סעיף 62א (א) 2.
- שינוי קווי בניין בשטח מגורים עפ"י סעיף 62א (א) 4.
- שינוי חלוקת שטחים מותרים במגורים מעיקרי לשרות עפ"י סעיף 62א (א) 6.
- שינוי גודל מגרש עפ"י סעיף 62א (א) 7.
- הגדלת תכסית וניוד אחוזי בניה ע"פ סעיף 62א (א) 9.
- הוספת זכויות בניה בחלק במגרשים עבור מגורים עפ"י סעיף 62א (א) 16
- קביעת זכות מעבר עפ"י סעיף 62א (א) 19

דברי הסבר


- תכנית איחוד וחלוקה מחדש , התכנית מצויה בחלק הדרום לאזור תעסוקה ירכא ומקצתה מצויה בחלק המערבי ג'וליס .
- התכנית נמצאת בתחום שתי רשויות מקומיות ירכא ג'וליס
- התכנית מסדרה בינוי של מבני מגורים בצפיפות של 4 יח"ד/דונם נטו.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 1,389.06 מ"ר מ"ר +1,389.06 מ"ר מצב מאושר (הערכה)
מגורים (יח"ד) 81 יח"ד +20 יח"ד +61 יח"ד
מגורים (מ"ר) 20,417.28 מ"ר +2,789.176 מ"ר +17,628.104 מ"ר מצב מאושר (הערכה)
מסחר (מ"ר) 1,134.29 מ"ר +154.954 מ"ר +979.336 מ"ר חישוב מצב מוצע ומאשר לפי מימוש 50 % משטח שימושים הנלווים המותר ביועד מגורים ב'
תעסוקה (מ"ר) 1,134.29 מ"ר +154.954 מ"ר +979.336 מ"ר חישוב מצב מוצע ומאשר לפי מימוש 50 % משטח שימושים הנלווים המותר ביועד מגורים ב'

מקום התוכנית


שכונה מערבית ג'וליס צפונית לכביש כניסה מערבי
סמוך לאזור התעשייה ירכא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלת איזון והקצאה הורדה
טבלאות איזון והקצאה נספח לטבלה הורדה
תנועה נספח תחבורה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה נספח מים ביוב מאושרים לפי תכנית 252-0396895 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה פרשה מים ביוב מאושרים לפי תכנית 252-0396895 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית הורדה
תכתובת
תכתובות טופס_א_סמכות_מקומית.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/03/2022 21 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 29/06/2020 7 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 252-0396895 הוספת שכונת מגורים במערב ג'וליס צמוד לאזור תעסוקה ירכא החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022050 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 23/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/03/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 16/03/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 16/03/2022 הורדה