יוש/ 4/ 1/ 6/ 210

שינוי הוראות בניה למגרש מס' 211

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' וחזית מסחרית.
2. תוספת קומת מגורים על חשבון קומת מרתף.
3. תוספת שטח בניה מרבי.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/12/2011
קבלת תכנית 12/12/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 1/ 6/ 210 שינוי