ענ/ 1253

שינוי יעוד למגורים - ברטעה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מחקלאי למגורים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים.
- קביעת הנחיות למתן היתרים.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 07/12/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/11/2011
קבלת תכנית 01/06/2011

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 07/12/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה