עד/ אטרקציות/ 1

מגורים ואטרקציות - עוספיא

מטרת התוכנית


שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור מגורים ומסחר הכולל שמוש לאטרקציות ומשחקים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח למגורים ומסחר.
- שינוי יעוד שטח חקלאי לדרך.
- שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור מגורים א'.
- קביעת הוראות ליעודי קרקע, הוראות בינוי והנחיות לפיתוח השטח.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 30/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/10/2011
קבלת תכנית 29/06/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 604 תכנית מתאר עוספיה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 30/11/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה