תמא/ 16/ 4

תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4

מטרת התוכנית


.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות ללא תשריטים המהווים חלק מהחוברת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום ערד הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום אפעה הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום נחל בית העמק עברון הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום אורון הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום נימרה הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום נתניה הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום נחל נבלט-ברקת הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום נחל מפלט נחל משמר הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום נחל הדרים הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום נחל גלבוע הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום אשדוד רתמים הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום אבליים הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום דודאים הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום אילת יותם הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום גרופיט הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חגל הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חירבת בור הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חירייה הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום קובעת תאנים הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצפה רמון הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום נעמן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום בית גוברין כלני הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום עובדה נעצוץ הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום רמת חובב הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום שדות מיכה הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום טליה הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום טללים אשלים הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום צאלים דיה הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט תפרוסת בקנ"מ 1:500,000 הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/11/2011 תאריך פרסום: 22/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6324. עמוד: 810. שנה עברית: התשעב . צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 09/10/2011
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית 09/10/2011 תאריך ישיבה: 09/10/2011. מס' ישיבה: 3773. מס' ישיבה: 3773.
המלצה לממשלה לאישור תכנית 02/08/2011
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 14/10/2010 תאריך פרסום: 14/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6146. עמוד: 397. שנה עברית: התשעא . צפייה
התקבלו הערות / תגובות 05/04/2010
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 26/02/2010 תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 05/01/2010
העברה להערות / תגובות 05/01/2010
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א 19/10/2006 תאריך פרסום: 19/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5589. עמוד: 267. שנה עברית: התשסז . צפייה
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 01/08/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 16 תכנית מתאר ארצית -סילוק אשפה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 632-0200980 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 254-0564724 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 258-0350652 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 302-0856542 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית 652-0661397 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 403-0215640 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 505-0432005 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 303-0161620 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית ג/ 17933 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 16/ 4/ 1 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17245 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20521 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית 214-0238618 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית ח/ 1/ 26 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 651-0318998 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 6/ 02/ 224/ 18 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 21159 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 354-0156885 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 262-0315671 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית ג/ 21495 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית 11/ 03/ 165/ 4 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית 202-0268052 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית ג/ 19878 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית 34/ 02/ 224/ 18 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית חפאג/ 1357 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית 51/ 03/ 149/ 19 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 7/ 03/ 149/ 19 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 507-0323436 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 605-0543108 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 651-0318550 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 27/ 02/ 101/ 27 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית 303-0501049 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 652-0528976 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית ג/ 20910 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית 651-0441063 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 625-0205765 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 621-0403089 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית ג/ 20567 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 651-0179499 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 621-0173385 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 209-0697078 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית ג/ 21707 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות צפייה
תוכנית 602-0823633 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 651-0651364 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 217-0572784 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית ג/ 15656 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 507-1140185 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 605-0414896 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 651-0169334 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 456-0163303 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 409-1009273 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 353-0138586 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 652-0542423 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות
תוכנית 507-0337626 תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה - שינוי מס' 4 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
798 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/04/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת מעקב לנושא אתרי הפסולת במחוז חיפה - תמא/ 16/ 4 19/03/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 28/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 05/02/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 02/07/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
536 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/08/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
456 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/04/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 10/05/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 04/05/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 04/05/2010
פרוטוקול הורדה
2010003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 03/05/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 26/04/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
762 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/04/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
516 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/01/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
412 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 17/11/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
28 ועדה ארצית - תמ"א/ 16-פסולת- ועדת עורכים 13/09/2009
פרוטוקול הורדה
403 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 11/08/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
363 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 27/05/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 14/04/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 31/03/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
739 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 24/03/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 11/03/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים 04/03/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 18/02/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
348 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 25/12/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
490 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 04/12/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
20 ועדה ארצית - תמ"א/ 16-פסולת- ועדת עורכים 15/08/2007
פרוטוקול הורדה
19 ועדה ארצית - תמ"א/ 16-פסולת- ועדת עורכים 08/07/2007
פרוטוקול הורדה
475 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/08/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
473 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 06/06/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות מחוז חיפה הורדה
2 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות מחוז חיפה הורדה