תתל/ 30

כביש 65/85

מטרת התוכנית


קביעת הוראות מפורטות להרחבה, שדרוג ומחלוף של דרך מס' 65 ו דרך מס' 85.

עיקרי הוראותיה


ייעוד שטחים לדרך, לשטח משולב לדרך ושיקום נופי, סימון מבנים להריסה וקביעת דרכים לביטול וקביעת הוראות לגבי יעודים אלו.
קביעת אמצעים להגנה על הסביבה.
הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות על שטחים סמוכים לדרך המוצעת בתכנית, מעליה ומתחתיה, ככל שטרם נקבעו על פי תכנית אחרת.
קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, לרבות פיתוח ושיקום נופי .
גריעת שטחים שהוכרזו כיער.
גריעת שטחים משטחי גן לאומי.
קביעת עקרונות למסמכי ביצוע התוכנית והגדרת תכולתם.
קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית תנועה גליונות 3-4 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית תנועה גליונות 5-6 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית תנועה גליונות 7-8 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית תנועה גליונות 9-10 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית תנועה גליונות 1-2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית תנועה גליונות 11-12 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית תנועה גליונות 13-14 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 13 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום רגישות נופית גליון 1 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום רגישות נופית גליון 2 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום רגישות נופית גליון 3 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתכי רוחב גליון 1 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 8 א הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 8 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 9 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 10 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 11 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 12 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע גליונות 2-3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית נופית מוקדמת גליון 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית נופית מוקדמת גליון 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית נופית מוקדמת גליון 3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית נופית מוקדמת גליון 4 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית נופית מוקדמת גליון 5 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית נופית מוקדמת גליון 6 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית נופית מוקדמת גליון 7 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית נופית מוקדמת גליון 8 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית ניקוז גליון 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 6 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 7 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 8 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית תנועה גליונות 15-16 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית תנועה גליונות 17 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית תנועה גליונות 18 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית ניקוז גליון 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תכנית ניקוז גליון 3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 1 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 2 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 3 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית נופית מוקדמת גליון 8 א הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 4 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתך אורך גליון 5 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מוצע גליון 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתכי רוחב גליון 2 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חתכי רוחב גליון 3 לא מעוגן הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 4 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 5-6 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מסמך שיקום נופי ואקולוגי גליון 7 הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 22/11/2011
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 22/11/2011
פרסום לאישור ברשומות 22/11/2011
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 09/10/2011
המלצה לממשלה לאישור תכנית 13/06/2011
התקבלו הערות / תגובות 21/03/2011
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 22/02/2011 תאריך פרסום: 22/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6202. עמוד: 2633. שנה עברית: התשעא . צפייה
העברה להערות / תגובות 18/02/2011
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 18/02/2011 תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 13/09/2010
התכנית פורסמה להערות והשגות 13/09/2010
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 22/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/04/2010
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 06/04/2010
פרסום הכנת תכנית ברשומות 10/07/2008 תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 18/05/2008 תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2008. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון יומי א.
קבלת תכנית בות"ל 25/09/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 13/ כנרת תכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיה כפיפות
תוכנית תמא/ 23/ 19 מסילת כרמיאל קרית שמונה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 206-0466169 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית 251-0770479 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 2ישן כביש 65/85 היתר בניה
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 3ישן כביש 65/85 היתר בניה
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 1ישן כביש 65/85 היתר בניה
תוכנית בגצ/ 8511/ 11 כביש 65/85 עתירה
תוכנית ג/ 20343 כביש 65/85 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20060 כביש 65/85 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 18567 כביש 65/85 כפיפות צפייה
תוכנית 206-0565077 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית 253-0560540 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית ג/ 20719 כביש 65/85 כפיפות צפייה
תוכנית 262-0689067 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית 253-0641860 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית ג/ 12789 כביש 65/85 כפיפות צפייה
תוכנית 216-0463406 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית 253-0791251 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית 253-0690511 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית 253-0879510 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית תתל/ 49 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית 206-0700195 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית 216-0574723 כביש 65/85 כפיפות
תוכנית 253-0345413 כביש 65/85 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2014010 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 04/08/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014004 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 31/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014001 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 06/01/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013019 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 21/10/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013012 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 17/06/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013009 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 11/03/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2013002 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 24/12/2012
פרוטוקול הורדה
2012020 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 24/09/2012
פרוטוקול הורדה
2012010 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 26/03/2012
פרוטוקול הורדה
2011015 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 14/11/2011
פרוטוקול הורדה
2011004 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 13/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2011006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 16/05/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011003 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 11/04/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2011002 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 11/04/2011
פרוטוקול הורדה
771 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 28/02/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010015 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 13/09/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2007020 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 31/12/2007
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 30/01/2011 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרידמן אילנה קק"ל
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נביה סלים בדר
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מטר ג'רייס מועצה מקומית עילבון
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פריד גאנם מועצה מקומית מג'אר
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הזימה אחמד וכאוכב סאלח גואנמה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאיף אחמד גואנמה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האיל, מגיד ועלי דגש דגש
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיאד חדד מועצה מקומית טורען
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רן מולכו רשות ניקוז ונחלים כנרת
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלישע מור אלישע מור - אדריכלים מתכנני ערים, יוזמים ויועצים
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלים סרור
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרים סרור
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנסור סרור
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סרחאן
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד אסעד סרחאן
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמי אסעד סרחאן
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמזה יוסף עזאם
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הזימה ג'מאל פאיז
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הזימה ריאד פאיז
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאיר פורגס ש. בירן ושות'
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אעדל קנג'
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורלי קרקו החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דיאב רג'א חורי
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנא רג'א חורי
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראג'ב רג'א חורי