מח/ מק/ 6121/ 10/ 4

שינוי קווי בנין בשביל הולכי רגל, בוקעתא

מטרת התוכנית


שינוי בקו בנין קדמי

עיקרי הוראותיה


שינוי בקו בניין קדמי מ- 3 מטר ל- 0מ'

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/11/2011 תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 768. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 25/01/2011
פרסום להפקדה ברשומות 17/11/2010 תאריך פרסום: 17/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6161. עמוד: 1140. שנה עברית: התשעא . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה
תוכנית תמ"א/ 34/ ב/ 3 כפיפות
תוכנית תמ"א/ 34/ ב/ 4 כפיפות
תוכנית תמ"א/ 34/ ב/ 5 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 25/01/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה