ג/ 16657

מרכז תיירות ברכת רם - ע"ש סלים שופי, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


פירוט לתמ"מ 2 תיקון מספר 3, אשר ייעדה את השטח למוקד לשירותי נופש - אכסון קשה ושרותי נופש.
הקמת בית מלון עפ"י התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג אכסון תיירותי וכל הנדרש מהם.

עיקרי הוראותיה


שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לאזור תיירות ונופש (אכסון מלונאי) ובנית 24 יחידות אירוח עפ"י התקנים הפיזיים לאכסון תיירותי וכל הנדרש מהם, ודרך מוצעת.
מתן לגיליזציה למסעדה הקיימת וקביעת שכויות והוראות בנייה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 24 חדר חדר חדר
מבני ציבור (מ"ר) 254 מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 1,744 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח נוף הורדה
נספח נוף הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/11/2011 תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 424. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 15/06/2011
לא הוגשו התנגדויות 07/03/2011
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות 23/02/2011 תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2703. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/01/2011 תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2011. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 27/12/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 22/12/2010
החלטה בדיון בהפקדה 21/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/11/2006
קבלת תכנית 30/10/2006

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0821892 מרכז תיירות ברכת רם - ע"ש סלים שופי, מג'דל שמס החלפה
תוכנית 256-0468173 מרכז תיירות ברכת רם - ע"ש סלים שופי, מג'דל שמס שינוי
תוכנית 256-0844035 מרכז תיירות ברכת רם - ע"ש סלים שופי, מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 15/06/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/05/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 10/08/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 23/12/2010 הורדה