שה/ 69

הקמת שכונת מגורים לעולים מדרום אפריקה

מטרת התוכנית


הקמת מרכז כפרי שיכלול גם שכונת מגורים לעולים מדרום אמריקה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לדחייה ברשומות 07/11/2011 תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 397. שנה עברית: התשעב . צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 14/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות 13/08/1964 תאריך פרסום: 13/08/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1108. שנה עברית: התשכד . צפייה
קבלת תכנית 13/08/1964

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 24/02/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית 04/09/2011 הורדה