ענ/ מק/ 968/ א

חלוקה חדשה לחלקה 17 בגוש 12156 כפר עארה

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להעתקת שטח המגורים בתחום החלקה.

עיקרי הוראותיה


- חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים.
- יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים.
- שינוי בהוראות בינוי (תוספת שטחי שירות).

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית לא אושרה 27/10/2011
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 05/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות 19/05/2011 תאריך פרסום: 19/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6238. עמוד: 4255. שנה עברית: התשעא . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5168 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 27/10/2011
5161 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 05/06/2011
פרוטוקול הורדה