גמ/ מק/ 5835/ 383

שינוי קו בנין , אום אל גאנם שיבלי

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין קדמי ואחורי הקבוע בתוכנית ג/ 5835 .

עיקרי הוראותיה


שיוני בקווי בניה קדמי מ- 3 מטר ל- 0 מטר ואחורי מ- 3 מטר ל- 2.70 מטר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 10/10/2011 תאריך פרסום: 10/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6307. עמוד: 173. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/06/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5835 תכנית מתאר ערב שבלי שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 26/06/2011
פרוטוקול הורדה