ג/ 17381

שינוי חלקי לתכנית מתאר משטח חקלאי לשטח ציבורי

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח ומגורים א'.

עיקרי הוראותיה


מהוה שינוי לתכנית מתאר ג/ 9858 המאושרת. שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח ומגורים א' והתאמת תוואי דרך מס' 45 למצב קיים בשטח.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 06/10/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית 27/04/2010
החלטה בדיון בהפקדה 17/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/02/2008
קבלת תכנית 29/01/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
426 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 27/04/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 31/08/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 17/03/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה