ג/ 18677

הקטנת תוואי דרך מס' 1, מזרעה

מטרת התוכנית


שינוי תוואי דרך מס' 1 במזרעה
שינוי לתכנית ג/ 13161 ו - 9409 שהתאשרה אחרי תכנית ג/ 13161

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מדרך מאושרת לשפ"פ, מסחר ומגורים
2. הקטנת רוחב דרך מאושרת כביש מס' 1 - ג/ 13161 ו - ג/ 9409
3. שינוי קו בניין מכביש 1 ומכביש 4
4. קביעת הוראות בדבר תנועה ותחבורה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 0.258 מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 0.46 מ"ר +0.46 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/08/2011 תאריך פרסום: 31/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6288. עמוד: 6281. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/07/2011 תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 13/07/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/06/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 11/04/2011
פרסום להפקדה ברשומות 04/01/2011 תאריך פרסום: 04/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6183. עמוד: 1937. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/12/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 26/11/2010 תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/11/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 16/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה 17/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/02/2010
קבלת תכנית 08/02/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 851 שינוי יעוד למחצבת איטונג קפין - מ/ 31/ א שינוי
תוכנית ג/ 9409 אחוזת מזרעה - מקום קדוש בהאי, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1130 תכנית מפורטת מס' 1130 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20795 הקטנת תוואי דרך מס' 1, מזרעה שינוי צפייה
תוכנית 201-0587758 הקטנת תוואי דרך מס' 1, מזרעה ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/04/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 17/03/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 19/06/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/11/2010 הורדה