מח/ מק/ 2010/ 1

שינוי קו בנין, מגרש 1290, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


לגיטיימציה למצב קיים

עיקרי הוראותיה


שינוי קו בנין קדמי

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/08/2011 תאריך פרסום: 18/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6283. עמוד: 6117. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 12/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות 09/07/2010 תאריך פרסום: 09/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6134. עמוד: 4693. שנה עברית: התשע . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0928168 שינוי קו בנין, מגרש 1290, מג'דל שמס שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 12/06/2011
פרוטוקול הורדה