ג/ 16918

אזור חלקה 58 בגוש 17656 , רומת היב

מטרת התוכנית


החזרת זכויות הבנייה והצעת חלוקה מנחה.

עיקרי הוראותיה


הרחבת דרך מצידה האחד בתוואי מאושר וביטול דרך מצידה השני.
שינוי תוואי דרך.
הוספת שטח ציבורי פתוח ושינוי הקצאת שטחים פתוחים.
הצעת חלוקה באזור מגורים מאושר.
שינוי קווי בניין שנקבעו בתכנית מאושרת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 64 יח"ד +28 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/08/2011 תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5991. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 01/07/2011 תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2011. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/06/2011
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 24/05/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 21/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 02/06/2010
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות 14/09/2009 תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5782. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 30/08/2009 תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2009. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/08/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה 11/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/05/2007
קבלת תכנית 07/03/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13192 תכנית מתאר לרומת אל הייב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13113 שינוי תוואי דרך והוספת שטח למגורים כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 02/06/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/07/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 21/03/2011 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/06/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/08/2009 הורדה