מאא/ 237/ א

רח' שבזי

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מדרך משולבת לאזור מגורים ב', דרך ושצ"פ.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מדרך משולבת לאזור מגורים ב'.
2. שינוי יעוד מדרך משולבת לדרך.
3. שינוי יעוד מדרך משולבת לשטח ציבורי פתוח.
4. זכויות הבניה והוראות הבינוי למגרשים המוצעים יהיו עפ"י התכניות המאושרות החלות על שטח התכנית.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/08/2011 תאריך פרסום: 10/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6278. עמוד: 5968. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/07/2011 תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/07/2011
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 21/06/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 04/05/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות 31/01/2011
הוגשו התנגדויות 28/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות 07/10/2010 תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 232. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 21/09/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 05/09/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 01/09/2010 תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2010. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 08/08/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 13/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה 11/01/2010
קבלת תכנית 29/12/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית מאא/ 221 בריכות שחיה, מחסנים כפיפות צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 20/ 165 יצירת תנאים לבנית שטח התכנית 200 יח"ד ומעלה. פתוח דרכים חדשות ושינוי יעוד שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית אז/ 0919/ 8230 רח' שבזי ערר על
תוכנית אז/ 0719/ 8213 רח' שבזי ערר על
תוכנית אז/ 0822/ 84016 רח' שבזי ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1072 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 31/01/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1069 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 20/12/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
759 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 11/01/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 19/05/2011 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/06/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/08/2010 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד יונה מושקוביץ בשם אחוואל מנשה ואורה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד יונה מושקוביץ בשם יוחאי דעוס
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד יונה מושקוביץ בשם שררה יוסף ואורה