גנ/ 16826

שינוי בתוואי התחברות דרך מס' 44 עם דרך מס' 170 , מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי בתוואי דרך הינו למטרת ניצול המגרש להקמת בית מגורים

עיקרי הוראותיה


עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בתוואי התחברות דרך מס' 44 עם דרך מס' 170 בתכנית ג/ 9858 המאושרת .
שינוי יעוד מדרך מאושרת למגורים א' ולהיפך.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/06/2011 תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5111. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/05/2011 תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/2011. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2011. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/05/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/04/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 26/01/2011
לא הוגשו התנגדויות 08/11/2010
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות 21/10/2010 תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 491. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/09/2010 תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה 11/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/02/2007
קבלת תכנית 21/01/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/01/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 11/04/2007
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 02/05/2011 הורדה