עד/ 300

תכנית מתאר דאלית אל כרמל.

מטרת התוכנית


המטרה המרכזית העומדת ביסוד הכנת תכנית המתאר לדלית אל כרמל, היא קביעת מדיניות לפיתוח הישוב לקראת המאה ה- 21 , תוך התחשבות בפוטנציאל ובאילוצים המיוחדים הקיימים בישוב ובאזור.
המטרות לפיתוח דלית אל כרמל הוגדרו כמטרות ארוכות טווח, המכוונות לפיתוח חברתי, כלכלי, פיסי וארגוני של הישוב.
מטרות התכנית:
- הנחיה להמשך פיתוח השטחים הבנויים בישוב, תוך שיפור איכות החיים, השירותים הציבוריים
והתשתיות.
- איתור שטחים לפיתוח שכונות מגורים מתוכננות באיכות גבוהה ובצפיפות נמוכה-בינונית והנחיות לפיתוחם.
- טיפוח האופי הדרוזי של דלית אל כרמל ומרכזיותה בקרב הישובים הדרוזיים.
- פיתוח הבסיס הכלכלי של היישוב תוך ניצול יתרונותיו היחסיים ויצירת מוקדי פיתוח.
- פיתוח השירותים המקומיים של היישוב ושילובו במרחב המטרופולין של חיפה.
- שיפור איכות הסביבה (הבנויה והטבעית) תוך שימור משאבים טבעיים.
- שיפור יחסי הגומלין בין היישוב לפארק הכרמל.
- קביעת הנחיות פרוגרמאתיות לתכנון ופיתוח עתידי.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


דאלית אל כרמל

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט ונספחים הורדה
נספחים
נספח/ הוראות רשות העתיקות הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/06/2011 תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5098. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 03/06/2011 תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 11/05/2011
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 13/04/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/03/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית 27/04/2010
החלטה בדיון באישור תכנית 04/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות 22/04/2007
הוגשו התנגדויות 12/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 12/02/2006 תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2006.
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/08/2005
פרסום להפקדה ברשומות 17/08/2005 תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3835. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/06/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/05/2005
החלטה בדיון בוולק"ח 18/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה 01/07/2003
קבלת תכנית 20/12/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית חפאג/ 605 תכנית מתאר דאלית אל כרמל שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 356-0637397 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. החלפה
תוכנית 08/ 20 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. ערר על
תוכנית 08/ 23 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. ערר על
תוכנית 08/ 26 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. ערר על
תוכנית 356-0797894 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. החלפה
תוכנית 356-0702498 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. החלפה
תוכנית 356-0818096 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. החלפה
תוכנית 356-0966499 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. החלפה
תוכנית 356-0073197. תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי צפייה
תוכנית 356-0164699 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0074534 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0409417 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0196782 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0144261 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0636910 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0742106 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0494161 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0118414 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0469650 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0590968 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0457556 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0195727 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0600924 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0273458 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0907196 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי צפייה
תוכנית 356-1036912 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0424648 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0307280 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0832881 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0900597 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0235176 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-1162056 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-1068568 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-1166370 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-1064724 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-1083633 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-1125541 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0735134 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0429456 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0927962 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-1164912 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-1042605 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית 356-0327999 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. שינוי
תוכנית עתמ/ חי/ 09/ 764903 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. עתירה
תוכנית עד/ 1154/ א תכנית מתאר דאלית אל כרמל. כפיפות צפייה
תוכנית 356-0107151 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. כפיפות
תוכנית 356-0740217 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. כפיפות
תוכנית 356-0822551 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. כפיפות
תוכנית 356-0109595 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. כפיפות
תוכנית 356-0818732 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. כפיפות
תוכנית 356-0634337 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. כפיפות
תוכנית 356-0906453 תכנית מתאר דאלית אל כרמל. כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 12/04/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
426 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 27/04/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 17/03/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 04/12/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 16/05/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2006004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 14/02/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 08/03/2005
פרוטוקול הורדה
484 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 18/10/2004
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
196 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 20/09/2004
פרוטוקול הורדה
2003007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 01/07/2003
פרוטוקול הורדה
2002010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 24/12/2002
פרוטוקול הורדה
2002005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 14/05/2002
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 09/03/2011 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/05/2011 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו חמד עלאא ת"ז 032920789
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו מפלח רביע
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו מפלח שאדי ת"ז 302957337
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח חסון חבר מועצת העיר - עיר הכרמל
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו סאלח חסין
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו רוקון מזיד עוספיא
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו רוקן סלימאן חבר מועצת העיר - עיר הכרמל
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו רוקן סלימאן חסן
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלערידי תאופיק ת"ז 056986755
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלקרא רינה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמל חטום דאלית אלכרמל
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בארוד נאיף ת"ז 26670067
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בארוד ספא ת"ז 040500233
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בארוד עאטף ת"ז 20160651
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בארוד רדא ת"ז 038194668
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באשא סמיר ת"ז 056316821
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בדראדין אמל
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בהאאלדין עאדל ת"ז 56920424
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בוחסאס טראד סאלח
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בוחסאס סאלח ת"ז 031165897
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בוחסאס פאיז ת"ז 06676876
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בוחסאס פואד ת"ז 35259621
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ביראוי ענאב
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס ג'האד
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס דאוד ת"ז 20161188
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס דהביה ת"ז 59961821
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס יונס סלימאן
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס נג'ואן ת"ז 26160556
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס נזיה דאלית אלכרמל
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס נזיה סלימאן
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס סאלח ת"ז20194361
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס סאמר
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס סלימאן בארוד
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס סלימאן יוסף
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס סלמאן יוסף
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס סמיח
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס עבדאללה ת"ז 28245702
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס עליה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס פרג'
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס רפיק חבר מועצת העיר - עיר הכרמל
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס רפיק מוניף
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בסיס שמסה ת"ז 26194341
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברוד נואף
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברוד סלים
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברוד עאטף
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברוד רביע
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ד"ר אכרם חסון ראש עירית הכרמל
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דקסה ג'מאל
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דקסה ופיק סלימאן
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דקסה מוניב סלימאן
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דקסה מחמד מסעד
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דקסה סרור דאלית אלכרמל
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וג'יה אמין כיוף חבר מועצת העיר - עיר הכרמל
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות והבה מוניר
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ווהבה אחסאן ת"ז 026353656
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ווהבה באסם ת"ז 028271047
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ווהבה מוחסן לביב
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ווהבה רביע ת"ז 037491818
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ווהבי סלמאן מחמד
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ווהבי סלמאן מקלדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ווהבי פאדי
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאהר זאהר
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זהראלדין גמיל אמין
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זהראלדין סלימאן זהראלדין
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זוהר קרא בשם יורשי המנוח אחמד בן עבדאללה קרא
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן אחמד פואד
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן איאד מהנא
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן האשם סאלח
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן ואפי שפיק
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן חמוד זידאן ת"ז 035826577
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן חסין כמאל
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן יונס ת"ז 28245397
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן יוסף דאלית אלכרמל
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן כמאל דאלית אלכרמל
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן כמאל חוסין
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן מהנא זידאן
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן מחפוד חסין
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן מחפוז דאלית אלכרמל
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן נאזם זידאן
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן נזיה דאלית אלכרמל
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן סאלח מסעוד
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן סאמר
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן סלאמה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן סלים חמוד
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן סלמאן מהנא
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן סקר יוסף
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן עביר
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן עלייה פארס
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן פואד דאלית אלכרמל
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן פואז חסין דאלית אלכרמל
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן ראניה מחמד
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן רוזי זידאן
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן תאפיק אחמד דאלית אלכרמל
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן תופיק אחמד דאלית אלכרמל
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זידאן תופיק אחמד דאלית אלכרמל
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאטום יוסף מג'די
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חדיד אבתסאם
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חדיד אדיב
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חדיד ווג'יה ת"ז 58910731
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חדיד נזאר 066138389
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חדיד פואד ת"ז 300486545
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסיסי כמאל
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסיסי ריאד
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטום חטום
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטום סלמאן
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטיב חאלד אמין
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חיר נדים אמין
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סדיכה ת"ז 20194361
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי אבתסאם
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי אדהם ראפע
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי אחסאן בלאל
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי איאד ת"ז 25826702
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי איאל גמאל
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי איהאב ח'דר
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי איהאב פאוזי
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי אימן
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי אמין ת"ז 544299546
118 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי אמין כאמל
119 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי אמין כאמל עלי
120 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי אנואר ת"ז 24769218
121 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי אנואר מותקל
122 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי אסעד
123 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי באסם ת"ז 25970286
124 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי בלאל
125 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ג'בר מזיד ת"ז 20160313
126 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ג'מאל
127 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ג'מאל חמזה יו"ר הועדה להגנה על אדמות דאלית אלכרמל
128 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ג'מאלדין ת"ז 056982080
129 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי גסאן עלי
130 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ודיע תופיק
131 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי זוהר חיירי
132 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי זידאן ת"ז 20198602
133 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי חאתם קאסם
134 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי חדר
135 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי חוסאם סלימאן
136 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי חוסיין ת"ז 43426816
137 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי חליל תאופיק
138 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי חמזה ת"ז 066706730
139 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי חסין ת"ז 28246114
140 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי חסין סלים
141 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי יאסר שפיק ת"ז 56989148
142 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי יוסף
143 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי יוסף ת"ז 036567550
144 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי יוסף ח'דר
145 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי יוסף נאסיף
146 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מג'ד סעיד ת"ז 24765208
147 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מג'די ת"ז 05947520
148 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מג'די סלאח
149 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מג'יד ת"ז 56881469
150 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מואנס ת"ז 031170855
151 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מוניר רשאד
152 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מזיד סלאמה
153 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מחיאלדין סלמאן
154 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מחמוד ת"ז 53715793
155 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מנדל עטא
156 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מרעי פארס
157 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי מתחת חסין
158 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי נביה סעיד ת"ז 21040928
159 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי נג'ם נג'יב
160 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי נזיה מחיאלדין
161 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי נזיה סעיד ת"ז 50535293
162 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי נזיה תאופיק
163 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי נסיב סאלח
164 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סאלח נגיב
165 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סאלח סעיד
166 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סאמי נג'אח
167 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סאמייה
168 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סאפי ת"ז 59962902
169 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סאפי ת"ז 33201641
170 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סועאד קנג'
171 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סלים זידאן ת"ז 056317811
172 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סלימאן יוסף
173 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סעיד אחמד
174 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי סעיד קאסם
175 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי עאסם ראפע
176 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי עלי עזאת
177 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי עלי פארס
178 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי עמאד זאהר
179 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי עמאר ת"ז 23461833
180 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ענאד סעיד ת"ז 56318199
181 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פאדי מוניר
182 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פאיז ת"ז 59874925
183 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פאיז סלימאן
184 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פארס נואף
185 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פהמי בשם הועדה הציבורית להגנה על קרקעות הכרמל
186 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פואד
187 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פואד רשאד
188 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פוזי
189 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פורסאן סלים
190 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פייסל ת"ז 24765471
191 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פיסל
192 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פרג' ת"ז 033177304
193 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פרג' עבד
194 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי פרח סלימאן
195 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי קופטאן
196 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ראפע
197 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי רבחי
198 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי רביע נג'יב ת"ז 035787084
199 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי רושדי
200 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי רושדי רשאד
201 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ריאד אמין
202 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ריאן ת"ז 300182284
203 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי רידאן חוסין
204 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ריזק דאלית אלכרמל
205 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי ריזק ח'דר
206 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי רמזי שכיב
207 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי רפעאת יוסף
208 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי שאדי
209 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי תאופיק
210 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי תופיק סלימאן ת"ז 028246080
211 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חלבי תייסיר בלאל
212 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חמזה בדרייה
213 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון בינה נזיר
214 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון אוסאמה אמין
215 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון אמין חסין
216 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון אסעד אמין
217 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון ברהאן פדללה
218 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון בשיר פהים
219 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון ג'סאן בדר
220 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון גמאל זידאן
221 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון חאלד
222 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון חלבי
223 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון נאזם
224 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון נג'אח חמד
225 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון נגיבה חסון
226 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון פאיד ת"ז 025876293
227 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון פוזי פדללה
228 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון רביע חאלד
229 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון רענן כרים
230 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסון שאדי אמין
231 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסיסי עארף פוזי
232 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסיסי עמיר נאיף
233 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אייל תאופיק
234 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס חברת החשמל - מחלקת תשתית ושירותים טכניים
235 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיוף וג'יה אמין
236 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמאל וסים ת"ז 200775732
237 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמאל זידאן תופיק
238 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמאל נג'יב ת"ז 035917517
239 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמאל סלימאן גמאל
240 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כמאל ענאן ת"ד 201523305
241 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא סלים חבר מועצת העיר - עיר הכרמל
242 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא סלים גמיל
243 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא תאמר ת"ז 039602750
244 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מועאד ברוד ת"ז 53716601
245 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מלאק ריזק אדיב
246 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנסור נזיה ת"ז 052437233
247 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנסור פרג' חבר מועצת העיר - עיר הכרמל
248 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מנסור פרג' שקיב
249 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה איימן
250 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה אנוור
251 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה בשיר ת"ז 58543018
252 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה בשיר סלמאן
253 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה ג'ואד ת"ז 032641672
254 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה זאידה
255 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה זאידה
256 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה חכמאת סלימאן
257 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה חסאן ת"ז 036053775
258 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה יונס ת"ז 43428671
259 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה כמאל ת"ז 55174452
260 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה מאהר נגאח ת"ז 060161387
261 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה מג'די ת"ז 05934631
262 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה מג'די
263 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה מועין רידאן
264 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה נסר
265 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה סאלח
266 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה סאפי
267 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה סלאמה קאסם
268 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה סלימאן ת"ז 021654876
269 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה סלמאן
270 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה עאדל
271 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה עאמר
272 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה עבדאללה נגיב
273 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה עמאר ת"ז 043426451
274 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה ענאן ת"ז 28270312
275 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה פואז
276 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה פואז סלמאן
277 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה פוזי סלמאן
278 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה קאסם
279 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה רביע
280 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה רביע
281 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה רני
282 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מקלדה רפיק
283 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מריח אלהאם ווגיה
284 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מריח מוחלס קאסם
285 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאטור עלמי האני
286 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נאטור רושדי
287 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסאלדין אמין אחמד
288 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסים קבלאן זידאן דאלית אלכרמל
289 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין אדהם
290 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין אמג'ד
291 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין גמיל אחמד
292 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין זאיד עמאד
293 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין זהרה
294 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין חמידה אמיל
295 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין חסן סאלח
296 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין לביב אחמד דאלית אלכרמל
297 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין לואי ג'מיל
298 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין נסים עלי דאלית אלכרמל
299 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין נסראלדין
300 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין סלמאן מבדא
301 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין ענאן
302 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין ענן
303 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין פרג'
304 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין רביע
305 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסראלדין רפיק זין
306 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאבא נג'ואן עוספיא
307 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאבא סלימאן
308 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאהר סלים זידאן דאלית אלכרמל
309 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח אימן סמיח
310 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח גסאן פאיז
311 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח דיאנה
312 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח חמד יוסף
313 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח מלאק ת"ז 056920317
314 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח ניבאל מועין
315 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח סאלח
316 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח סאלח פלאח
317 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח סמיח סאלח
318 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח עאדל
319 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח תופיק
320 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאפי בדרייה ת"ז 28208858
321 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאפי חמוד זידאן דאלית אלכרמל
322 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאח חליל עקאב
323 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלמאן כליל
324 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלמאן שפיק מנסור
325 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סרור טריף ת"ז 059645051
326 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבוד אוסנת
327 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבוד איאל סאמי
328 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבוד אקאבר נג'יב
329 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבוד זהר
330 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבוד זוהר תופיק
331 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבוד מוחמד פארס
332 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבוד עביר
333 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבוד עלי
334 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבוד רביע נסיב
335 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אבו זולוף אסעד ב"כ בסיס סלמאן ואחרים
336 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אבו זולוף אסעד ב"כ אבו זולוף פואז ואחרים
337 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אבו זולף אסעד ב"כ המתנגדים
338 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אלכס ג'רייס בשם כמאל נעים סאלח
339 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ המתנגדים
340 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל בשם הלאילה סלימאן חלבי
341 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ יורשי המנוח ג'מיל כמאל
342 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל בשם וג'יה עיסמי
343 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ נדים כמאל
344 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ יורשי המנוח פהים כמאל
345 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל בשם יורשי המנוח חסן אחמד חסן סאלח
346 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל בשם קדור סאלח ועלי שאמי
347 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל בשם יוסף עזאם בסיס
348 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל בשם אמירה וחמיד חדיד
349 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ יוסף ג'אבר
350 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ חוסאם וחמזה ג'אבר
351 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ ג'סאן ונאהד ביראני
352 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ מנסור פלאח
353 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ יורשי המנוח מותקאל נימר חלבי
354 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ נטור ראסם
355 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל בשם מוחמד קבלאן חלבי
356 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל בשם משפ' סאלח ועיסמי
357 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר כמאל ב"כ פואד כמאל
358 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד חניפס אמיר ב"כ ע.ב. דליה אשדוד אחזקות בע"מ
359 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד י. מילר בשם אלחלבי עלי
360 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סאלח חלבי ב"כ בני סאלח חלבי - דאלית אלכרמל
361 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סאלח חלבי ב"כ ווהבה חסון ובארוד רביע
362 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סאלח חלבי ב"כ גמאל ווסילה חלבי
363 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סאלח חלבי ב"כ מריח חמוד ויאסין
364 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ספא זהראלדין ב"כ אבו מופלח עבדאללה
365 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ספא זהראלדין ב"כ קאסם אמין דקסה
366 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ספא זהראלדין ב"כ זהראלדין תייסיר
367 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ספא זהראלדין ב"כ משפ' מקלדה
368 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ספא זהראלדין ב"כ חלבי נמר ועלי
369 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ספא זהראלדין ב"כ מקלדה פאיז
370 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פרח חלבי בשם חלבי אסעד אסמאעיל
371 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פרח חלבי
372 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פרח חלבי בשם עמאד חאתם חלבי
373 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פרח חלבי בשם חלבי ריאד קאסם
374 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פרח חלבי ב"כ פרחאת עמאד
375 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פרח חלבי ב"כ אכרם בסיס
376 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פרח חלבי בשם פרחאת חאתם חלבי
377 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פרח חלבי בשם חלבי נג'ם מחמד
378 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד פרח חלבי בשם חלבי סעיד אחמד
379 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רמי חלבי ב"כ משפ' מקלדה
380 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רמי חלבי ב"כ זהראלדין סולימאן ואחרים
381 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רמי חלבי ב"כ מזייד חמזה חלבי
382 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רמי חלבי ב"כ מזייד חלבי ואחרים
383 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רמי חלבי ב"כ המתנגדים
384 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רמי חלבי ב"כ עוני ודאהש קדור - דאלית אלכרמל
385 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רמי חלבי ב"כ משפ' חלבי - דאלית אלכרמל
386 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רמי חלבי ב"כ והבה עמאד - דאלית אלכרמל
387 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רמי חלבי ב"כ זהראלדין סולימאן
388 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד רמי חלבי ב"כ משפ' מקלדה
389 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עווד סלימאן פהד
390 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עזאם חסן עזאם
391 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיסמי אדהם סמיח
392 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיסמי ווגיה
393 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיסמי ופיק
394 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיסמי סובחי מהנא ת"ז 20438610
395 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עיסמי רמזי דאלית אלכרמל
396 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עכיטי יוסף
397 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי סלאח נסראלדין דאלית אלכרמל
398 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלימי נאטור חבר מועצת העיר - עיר הכרמל
399 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאר מוסטפא ב"כ המתנגדים
400 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענאן פואד זידאן דאלית אלכרמל
401 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאיז חסין זידאן דאלית אל כרמל
402 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פכראלדין כמאל פארס
403 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרו נעים
404 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרו סאלח רמזי
405 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרו עלאא ת"ז 301357778
406 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרו שאדי ת"ז 36441665
407 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרחאת ופא
408 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קבלן חסון זידאן
409 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קדור מרזוק דאלית אלכרמל
410 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קדור מרזוק עבד
411 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קדור נבין עבד
412 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קסום נאג'ח נעים
413 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאהין ענאן סמיח
414 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שחאדה כמאל
415 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שיבאני ג'וליה
416 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שיבאני מג'די