ג/ 19367

מסחר ותעשיה בוקעאתא

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משרותי דרך (עפ"י תכנית ג/ 6121) לשטח מסחר ותעשיה

עיקרי הוראותיה


קביעות זכויות והוראות בניה בשטח מסחר ותעשיההקלה בקו בנין קדמי מכביש 98

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) 286 מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 429 מ"ר מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 22/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/02/2011
קבלת תכנית 18/01/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6121 מהווה שינוי לתכנית מתאר מס' 350 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 26/12/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 14/11/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 22/06/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה