ג/ 16919

אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב

מטרת התוכנית


שינוי התוויית דרכים ושינוי קווי בניין שנקבעו בתכנית מאושרת.

עיקרי הוראותיה


הרחבת דרכים בתווים מאושרים בתכניות בנות תוקף.
שינוי קו בנין הקבוע בתכנית מאושרת.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 35 יח"ד +35 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/06/2011 תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4796. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/05/2011 תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2011. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 03/04/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/03/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות 15/06/2010
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות 11/08/2009 תאריך פרסום: 11/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5986. עמוד: 5278. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 02/08/2009 תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2009. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/06/2009
החלטה בדיון בהפקדה 11/07/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/05/2007
קבלת תכנית 07/03/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13192 תכנית מתאר לרומת אל הייב שינוי צפייה
תוכנית ג/ 5148 רומת הייב - שינוי ל-ג / 1679 שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11727 חלוקת שטח למגורים שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21018 אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב שינוי
תוכנית ג/ 18937 אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב שינוי צפייה
תוכנית 251-0331371 אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב שינוי
תוכנית 251-0486381 אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב שינוי
תוכנית חעמ/ 07/ 834 אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב עתירה
תוכנית ג/ 18937 אזור חלקה 45 בגוש 17656 , רומת אל הייב כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 15/06/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2010006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 09/03/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/06/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 11/07/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 14/03/2011 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 10/04/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 08/07/2009 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות האני סאלח רחאל
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ועדה מקומית גליל מזרחי הרייטה כרמלי
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זהאי סאלח רחאל ת.ז 3275331
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח מוחמד רחאל