יוש/ 7/ 219

מגרש 618 - החלפת יעודים בין שצ"פ למגורים

מטרת התוכנית


1. החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים, מגרש מס' 618

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/05/2011
קבלת תכנית 26/05/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 219 שינוי