ממ/ מק/ 9145

התרת בריכת שחיה פרטית ברחוב הנגב 4 בכוכב יאיר

מטרת התוכנית


התרת בניית בריכת שחייה פרטית
שינוי קו בניין למגורים לפי מצב קיים

עיקרי הוראותיה


קביעת מידות לבריכת שחיה עד 25 מ"ר.
קביעת קווי בניין לבריכת שחייה: קו בניין קדמי לבריכה יהיו כקו בניין למגורים בתוספת 10%, קו בניין צידי מערבי לבריכה יהיה 1.50 מ' וקו בניין אחורי לבריכה יהיה 0.90 מ'.
קביעת אמצעי בטיחות לבריכת שחייה.
קביעת אמצעי ניקוז לבריכת שחיה
שינוי קו בניין קדמי למגורים 3.0 מ' לפי בניה קיימת במקום 5.0 מ'.
הריסת גדרות חורגות מגבול מגרש.

מקום התוכנית


חלקה פרטית אחת באיזור מגורים

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/05/2011 תאריך פרסום: 19/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6238. עמוד: 4263. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות 23/12/2010 תאריך פרסום: 23/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6178. עמוד: 1754. שנה עברית: התשעא . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 9001 שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר. כפיפות צפייה
תוכנית ממ/ מק/ 9001/ 2 שינוי הוראות בינוי , בטול המגבלה בדבר חומרי בניה והוספת הנחיות לקירוי חניות כפיפות צפייה
תוכנית ממ/ שד/ 1002/ 2 שינוי
תוכנית תרשצ/ 6/ 92/ 3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010078 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 31/12/2010
פרוטוקול הורדה