מי/ 1002

הקמת מתקן להגברת לחץ מים , הר אדר

מטרת התוכנית


- יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתקן להגברת לחץ מים עבור ישובי הסביבה תוך קביעת הנחיות ומגבלות לבניה ולפיתוח.
התכנית תאפשר הקמת מתקנים הנדרשים להובלת המים לירושלים כמו משאבות , מתקני צנרת ולוחות חשמל .
- הסדרת נושא המזבלה הלא חוקית הקיימת במקום .

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי למתקן הנדסי ודרך יער ראשית .
- העברת הפסולת הקיימת במקום למתקן מוסדר .
- טיפול נופי באמצעות שתילה וחיזוק צמחיה קיימת .
- הקמת גדר מסביב למתקן .
- בינוי מצומצם של שלושה ביתנים שגודלם המשותף כ- 120 מ"ר .
הקמת מתקנים טכניים להעברת המים של משאבות צנרת ולוחות חשמל .

מקום התוכנית


הר הדר , דרומית מזרחית לישוב מעלה החמישה
קואורדינטה X 211/525
קואורדינטה Y 636/225
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח נוף הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/05/2011 תאריך פרסום: 04/05/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6231. עמוד: 3961. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/04/2011 תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית 06/03/2011
לא הוגשו התנגדויות 17/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות 07/10/2010 תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 229. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 21/09/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 17/09/2010 תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 16/08/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/08/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית 23/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה 05/04/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 31/12/2008
קבלת תכנית 06/02/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 24 מערכת מים חמישית לירושלים כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 1/ 30 תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- שינוי מס' 30 - תמ"מ כוללת כפיפות צפייה
תוכנית מי/ 200 תכנית מתאר מקומית למטה יהודה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 06/03/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת מקצועית למים ולביוב 17/01/2011
פרוטוקול הורדה
425 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 23/03/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית 05/04/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 10/03/2011 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 09/08/2010 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 10/03/2011 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/08/2010 הורדה