תמא/ 76/ ב

מסוף מטענים עמק יזרעאל

מסמכי התוכנית


תכתובת
תכתובות הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה, לקראת אישור במועצה 7.6.22 הורדה
תכתובות דברי הסבר לאישור הנחיות לתסקיר, מועצה 7.6.22 הורדה
תכתובות התייחסות נתיבי ישראל 4.8.2022 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון מועצה ארצית 1.3.2022 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ועדת עורכים שנערכה בתאריך 5.12.22 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בפני ועדת עורכים בתאריך 12.6.22 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה ע"י נת"י בדיון ועדת עורכים שנערכה בתאריך 10.11.22 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ועדת עורכים שנערכה בתאריך 10.11.22 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בוועדת עורכים שנערכה בתאריך 4.8.22 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 01/03/2022 1 1

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
674 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
668 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 01/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה