תתל/ 79

מסילת פלשת שורק-עוקף לוד

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת מסילות לרכבת מטענים ונוסעים פרבריות לרבות תחנות רכבת, וכן הקמת מסילת רכבת נוסעים מהירה שתהווה חלק ממערך המסילות המהירות לחיבור בין המטרופולינים.

עיקרי הוראותיה


א.ייעוד שטחים למסילת ברזל, דרך, מפגש דרך/מסילה ומסילה/טיפול נופי, נחל/תעלה, מתקן הנדסי, רצועת תשתיות וקביעת זיקות הנאה.
ב.הטלת מגבלות בניה קבועות וזמניות.
ג.קביעת זכויות בניה ועקרונות בינוי ופיתוח לצורך הקמת מסילת ברזל, מבני דרך ומתחמיהם ושיקום נופי בשוליה.
ד.קביעת הוראות להריסת מבנים.
ה.קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית.
ו.קביעת תנאים לאישור מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע/ היתרים/הרשאות ותכולתם.
ז.קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

דברי הסבר


פרויקט הקמת מסילת פלשת שורק - עוקף לוד הינו פרויקט תשתית לאומית להתווית רשת מסילות ארצית. הפרויקט הינו בהתאם לתוכנית האסטרטגית של רכבת ישראל לשנת 2040 אשר אושרה על ידי משרד התחבורה ומשרד האוצר כמענה לצרכי רשת מסילות הברזל המתפתחת, ומאפשרת הקמת מסילה מחושמלת להובלת מטענים ונוסעים. תוואי מסילת הברזל בתכנית, מקשר מנמל אשדוד ומסילת החוף (קו אשקלון-תל אביב), דרך תוואי הצמוד לאורך כביש 7 עד למסילת הדרום (קו נען-באר שבע), הכפלה של המסילה בתוואי קו נען - באר שבע וכן חיבור למסילה 1A (קו ירושלים-ת"א) עד לחיבור למסילה המזרחית באמצעות מסילת עוקף לוד דרך מחלף נשרים.
כמו כן מתוכננות הסתעפויות ממסילת הדרום למסילה A1 דרך מסדרון 431 לכיוון ירושלים וכן מסילה משנית ממחלף שורק לכיוון בית שמש.
אורך תוואי המסילה המתוכנן הוא כ-83 ק"מ והוא כולל 2 מסילות מחושמלות שחלקן במהירות תכן של 160 קמ"ש. וחלקן מסילות מהירות שמתוכננות עד למהירות תכן 250 קמ"ש בין נען ועד דרומית למחלף שורק, כאשר המשך התוואי לכיוון באר שבע מקודם במסגרת תת"ל 111 בהתאם לתכנית האסטרטגית לחיבור בין ארבעת המטרופולינים (חיפה, ת"א, ירושלים ובאר שבע) ונתב"ג, באמצעות מסילות נוסעים מהירות.
התכנית כוללת גם תחנות נוסעים חדשות: באזור גדרה, באזור גזר וכן הרחבת תחנת הנוסעים המאושרת בבני דרום.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר בערבית - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי תה"ר נען-שורק-חלופה צמודה לכביש 411 -נספח בינוי גליון 2 מתוך 2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי תה"ר נען-שורק-חלופה צמודה לתה"ר נען -נספח בינוי גליון 1 מתוך 2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי תה"ר באזור גדרה חלופת תחמ"ש-נספח בינוי גליון 2 מתוך 2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי תה"ר באזור גדרה חלופת המחפורת-נספח בינוי גליון 1 מתוך 2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע עוקף לוד - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע עוקף לוד - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע עוקף לוד - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך קטע פלשת שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה נספח מיגון אקוסטי, גליון 1 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה נספח מיגון אקוסטי גליון 2 מתוך 2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת רכבת גזר-חלופה מס' ב' נספח בינוי- גליון מס' 5 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת רכבת גזר-חלופה מס' א-נספח בינוי גליון מס' 4 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת גזר-תרשים סביבה על רקע תצ"א גליון מס' 1 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת רכבת גזר- חלופה מס' א'-נספח בינוי גליון מס' 2 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת רכבת גזר-חלופה מס' ב'-נספח בינוי גליון מס' 3 מתוך 5 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת גדרה נספח בינוי גליון 3 מתוך 3 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת בני דרום נספח בינוי גליון 3 מתוך 3 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת גדרה תרשים סביבה על רקע תצ"א גליון 1 מתוך 3 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת בני דרום תרשים סביבה על רקע תצ"א גליון 1 מתוך 3 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת גדרה תנוחה כללית גליון 2 מתוך 3 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי ופיתוח תחנת בני דרום תנוחה כללית גליון 2 מתוך 3 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חשמל מתקנים נלווים למערכת חשמול - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לרוחב טיפוסיים משולבים הנדסה ונוף - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לרוחב טיפוסיים משולבים הנדסה ונוף - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים עקרונים לאורך מסילה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לרוחב טיפוסיים משולבים הנדסה ונוף - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לרוחב טיפוסיים משולבים הנדסה ונוף - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים עקרוניים לאורך מסילה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים עקרוניים לאורך מסילה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לרוחב טיפוסיים משולבים הנדסה ונוף - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים עקרונים לאורך מסילה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לרוחב טיפוסיים משולבים הנדסה ונוף - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים עקרוניים לאורך מסילה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לרוחב טיפוסיים משולבים הנדסה ונוף - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים עקרונים לאורך מסילה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים לרוחב טיפוסיים משולבים הנדסה ונוף - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים עקרוניים לאורך מסילה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים חתכים עקרוניים לאורך מסילה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף תכנית פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה, קטע עוקף לוד - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה, קטע עוקף לוד - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה, קטע עוקף לוד - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה, קטע פלשת-שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה, קטע עוקף לוד - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה, קטע פלשת-שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות קיימות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות נספח שינויים לתמ"א 1- הוספת קטע מסילת ברזל פלשת שורק-עוקף לוד לרשת המסילות הארצית - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות נספח שינויים לתמ"א 14/ב לכרייה וחציבה - גריעה מאתר 151 רבדים צפון - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תכנית כללית על רקע אורטופוטו - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה נספח תנוחה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים תת"ל 79 קטע עוקף לוד - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים תת"ל 79 קטע פלשת-שורק - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 10 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 10 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 10 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 10 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 10 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 10 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 7 תשריט מצב מוצע - הגדלה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 10 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 10 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 10 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 10 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית הורדה
נספח כללי/אחר הערות מחוז דרום הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית הורדה
נספח כללי/אחר השגות לתוכנית הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר בעלי מקצוע קטע פלשת שורק הורדה
מסמכי התנגדות השגות לתוכנית הורדה
מסמכי התנגדות השגות לתוכנית הורדה
מסמכי התנגדות השגות לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 14.9.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות הוראות תתל 79 לקראת המליאה 14.9.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 25.4.2022 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 01/03/2022 תאריך פרסום: 01/03/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10240. עמוד: 3955. שנה עברית: התשפב . 37 27 צפייה
התכנית פורסמה להערות והשגות 25/02/2022 37 27
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 25/02/2022 תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2022. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2022. עיתון: הארץ. 37 27
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 14/09/2020 20 13
החזרת התכנית לדיון נוסף בות"ל 14/09/2020 20 13
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 14/09/2020 20 13
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 08/09/2020 20 13
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא נדרש תסקיר 08/09/2020 20 13
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-לא הוגש תסקיר 08/09/2020 20 13
קבלת תכנית בות"ל 01/04/2019 4 4
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 05/02/2019 5 4
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית בתנאים 26/09/2016 20 13

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 1 תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-מעבר קווי חשמל עיליים ראשיים מרוטנברג לתחמ"ג פ"ת שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ג/ 4 תמא חלקית לרצועת מעבר קווי חשמל ראשיים זמורות-גן שורק-גנות ולתחנת מיתוג גנות שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 14/ ב תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 23/ 16/ א/ 1 תמ"א חלקית ברמת תכנית מפורטת מסילת-ברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער-הגיא קטע מערב שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 31/ א/ 12 תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 3 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 31/ א/ 12/ 2 תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12/ 2 - מחלף נשרים שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 31/ א/ 13 תכנית מתאר ארצית - דרך מס' 6 - מכפר דניאל ועד קסם שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ 3/ ב תכנית מתאר ארצית לרצועת תשתיות משולבת ומתקנים - מקטע אשל הנשיא - יסודות שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 1 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 47/ ד/ 1 כביש 200 - כביש עורקי עירוני מערב לוד ומערכת מים שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 18 פרוייקט חשמול הרכבת כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 22 מסילה מזרחית שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 22/ ג השלמות סטטוטוריות לתת"ל 22 שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 3/ 4/ 10 כביש 7 שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 3/ 4/ 9/ א מסילת לוד באר שבע בקטע שבין נען לבאר שבע שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 3/ 9 פרוזדור מסילת ברזל לוד - באר שבע בקטע לוד נען שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 45/ א מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021024 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 28/11/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021080 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 22/06/2022
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021079 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 14/06/2022
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021078 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 08/06/2022
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021077 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 02/06/2022
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021075 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 31/05/2022
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021076 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 29/05/2022
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021074 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 24/05/2022
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 02/05/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 25/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021026 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 25/04/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 28/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
916 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 21/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
176 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 11/03/2021
פרוטוקול הורדה
2019046 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 14/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019002 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 28/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016018 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 18/03/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 03/03/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 03/03/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 01/02/2022 הורדה