בר/ 309

הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות

מטרת התוכנית


א. מתן הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחייה, בתחומי ישובים: בניה, קדרון, גבתון, בית- אלעזרי, עשרת , כפר מרדכי, כפר מישר, כפר אביב, שדמה,משגב דב, גן הדרום, נטעים, גן שורק, גאליה, בית עובד, בית חנן, כפר הנגיד, בן זכאי, בית גמליאל, בני דרום, בני ראם, בית חלקיה.
ב. מתן הנחיות להבטחת תנאי בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה הנאותים.
ג. קביעת הוראות תפעול לבריכות שחיה פרטיות

עיקרי הוראותיה


א.קביעת הנחיות תכנוניות להקמת בריכות שחייה( מיקום, גודל, נפח, קווי בניין)
ב. מתן הוראות אקוסטיות ופיתוח.
ג. הוראות תכנוניות למבני עזר לבריכות שחיה
ד. הוראות בטיחות.
ה. תנאי תברואה.
ו. קביעת תנאים להוצאת היתר להקמת בריכת שחייה.

מקום התוכנית


כל מרחב תכנון ועדת "שורקות"
בתחומי ישובים: בניה, קדרון, גבתון, בית- אלעזרי, עשרת , כפר מרדכי, כפר מישר, כפר אביב, שדמה,משגב דב, גן הדרום, נטעים, גן שורק, גאליב, בית עובד, בית חנן, כפר הנגיד, בן זכאי, בית גמליאל, בני דרום, בני ראם, בית חלקיה.
רשות מקומית: גן רווה, גדרות, ברנר, חבל יבנה, נחל שורק.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/02/2011 תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2695. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/01/2011 תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2011. עיתון: עיתון יומי.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 16/12/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/12/2010
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית לא אושרה 23/03/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות 18/10/2009
החלטה בדיון בולחוף 25/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות 03/03/2009 תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2626. שנה עברית: התשסט . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 28/02/2009
פרסום להפקדה בעיתונים 30/01/2009 תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה 10/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/01/2008
קבלת תכנית 23/01/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 23 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 1 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 3/ 4/ 10 כביש 7 כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 456-0966028 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0550970 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0391508 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0204529 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות ללא שינוי
תוכנית 456-0656462 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0826206 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0239939 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-1029826 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות שינוי
תוכנית 456-1094325 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0684324 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0483263 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות ללא שינוי
תוכנית 456-0290171 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות ללא שינוי
תוכנית 456-0661363 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות החלפה
תוכנית 456-0592675 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות ללא שינוי
תוכנית בר/ מק/ 109/ 1/ 2 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות שינוי צפייה
תוכנית בר/ מק/ 109/ 1/ 3 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות שינוי צפייה
תוכנית בר/ מק/ 309/ 1 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות שינוי צפייה
תוכנית בר/ מק/ 109/ 1/ 7 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות שינוי צפייה
תוכנית בר/ מק/ 109/ 1/ 4 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות שינוי צפייה
תוכנית בר/ מק/ 309/ 3 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות צפייה
תוכנית בר/ מק/ 109/ 1/ 6 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות צפייה
תוכנית 456-0185009 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0954693 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית בר/ 178/ 8 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות צפייה
תוכנית 456-0839902 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0346767 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0469858 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0980177 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0767160 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0583732 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0680363 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-1001338 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0424002 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0163949 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0686279 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0142521 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0613992 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0684605 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0589374 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0678771 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0179283 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0596809 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0308486 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0588293 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0299719 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0854984 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0779850 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0681049 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0994418 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-1012079 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0682492 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0564682 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0643692 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0476366 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0260562 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0805788 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0514323 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0440545 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0686188 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0784439 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0820415 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0943498 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-1117746 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-1020577 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-1139849 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות כפיפות
תוכנית 456-0333823 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 30/01/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 18/10/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
48 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 25/03/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
50 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 04/03/2009
פרוטוקול הורדה
2008008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 10/03/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 18/10/2009 הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 04/03/2010 הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 08/12/2010 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/12/2010 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 13/01/2009 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גב' דנה לביא (מטס) תושבת מושב נטעים - מתנגדת