גנ/ 16402

שינוי ייעוד ממבנה ציבור למגורים וממגורים לשצ"פ , דבוריה

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי ייעודים והסדרת דרכי גישה למגרשים בהתחשב בתנאי השטח במתחם חלקה 15 מגוש 16961 דבוריה , ובהתאם להסכם פשרה בין הצדדים בעת"מ 1061/04 .

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד שטח מיעוד מבנה ציבור למגורים ודרכי גישה .
שינוי ייעוד שטח מייעוד מגורים לשטח ציבורי פתוח.
התאמת דרכי גישה למגרשים ולתנאי השטח.
קביעת הוראות בניה , צפיפות , מרווחי בניה , גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 06/02/2011
החלטה בדיון בהפקדה 08/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/07/2007
קבלת תכנית 11/06/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7844 שנוי יעוד למגורים, אחיהוד שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עתמ/ 08/ 42 שינוי ייעוד ממבנה ציבור למגורים וממגורים לשצ"פ , דבוריה עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/01/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 26/11/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 08/08/2007
פרוטוקול הורדה
2007005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 28/03/2007
פרוטוקול הורדה
2006019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 29/11/2006
פרוטוקול הורדה