גנ/ 18302

שנוי יעוד משצ"פ למגורים ג', מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א-3

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ומגורים א לאיזור מגורים א-3
קביעת זכויות והוראות בניה

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +2 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/01/2011 תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2239. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 31/12/2010 תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/12/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית 05/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות 16/09/2010 תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 45. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/08/2010
לא הוגשו התנגדויות 30/07/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 30/07/2010 תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה 28/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 26/08/2009
קבלת תכנית 29/06/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 שנוי יעוד משצ"פ למגורים ג', מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21277 שנוי יעוד משצ"פ למגורים ג', מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית 256-0732628 שנוי יעוד משצ"פ למגורים ג', מג'דל שמס שינוי
תוכנית 256-0272039 שנוי יעוד משצ"פ למגורים ג', מג'דל שמס כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 24/11/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 28/10/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/12/2010 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/07/2010 הורדה