ג/ 19259

פארק תעשייה תעסוקה ומרחבי צחר

מטרת התוכנית


הרחבת שטח פארק תעסוקה צחר והקצאת שטחים למגוון תעסוקות, כולל תירות ומבני ציבור.

עיקרי הוראותיה


הגדרת מתחמים, התויות דרכים וקביעת זכויות והגבלות בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 292,599 מ"ר +292,599 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


פארק תעסוקה צ.ח.ר ממערב , ומצפון לכפר טובא זנגריה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/01/2011
קבלת תכנית 02/12/2010