מש/ 8/ 1/ 123

אזור תעסוקה ותחנת תדלוק ביר-אלסיכה - זמר.

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור תעסוקה ותחנת תדלוק, צבורי פתוח ודרכים.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור תעסוקה ותחנת תדלוק, צבורי פתוח ודרכים.
2. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך.
3. שינוי יעוד משטח חקלאי לשצ"פ.
4. הקטנת קו בניין צפוני ומזרחי מ- 60 מ' ל- 25 מ'.
5. קביעת הנחיות בינוי.

מקום התוכנית


ביר- אלסיכה - זמר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 03/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/11/2010
קבלת תכנית 26/07/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מש/ במ/ 8/ 1/ 1002 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 03/01/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה