מש/ 8/ 1/ 125

וליד ח'טיב

מטרת התוכנית


שינוי יעודי הקרקע משטח חקלאי לשטח מגורים כולל איחוד וחלוקה בהסכמה.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי למגורים א'.
ב. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה.
ג. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 03/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/11/2010
קבלת תכנית 28/06/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הצ/ במ/ 8/ 1/ 1002 כפר ימה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2011001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 03/01/2011
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה