ענ/ 731/ ד

התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ד'

מטרת התוכנית


- התווית מערכת דרכים עירוניות ראשית לכפר קרע תוך שינוי יעוד איזור חקלא ואיזור מגורים א' לדרך.
- קביעת הוראות בינוי לסלילת הדרך.
- שמירה ופיתוח של השטחים הפתוחים ויצירת טיילת לאורך הדרך המוצעת.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/12/2010 תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1500. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 03/12/2010 תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2010. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/11/2010
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 04/10/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 16/09/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות 01/09/2009
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 01/02/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 19/01/2009
פרסום להפקדה בעיתונים 16/01/2009 תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2009. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות 12/01/2009 תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1744. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 11/12/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה 24/01/2007
קבלת תכנית 20/09/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1025 כביש גישה לכפר קרע שינוי
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 569/ א תכנית מיתאר כפר קרע (מפות שינוי
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 173 יעוד שטח לדרך ולאזור נופש וספורט, עארה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0894113 התווית מערכת דרכים ראשית בכפר קרע חלק ד' שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 01/09/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 24/01/2007
פרוטוקול הורדה
2006011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 28/06/2006
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 21/09/2010 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/11/2010 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/11/2010 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 11/12/2008 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות