תגפ/ 520/ א/ 3

תוספת שימושים במתחם שער ירושלים מקווה

מטרת התוכנית


הצבת פסל והשמשת מבנים הסטוריים במתחם הכניסה הצפונית (שער ירושלים) כמסומן בתשריט במקווה ישראל.

עיקרי הוראותיה


1. הסדרת הצבת פסל בסמוך לשער ירושלים.
2. השמשת מבנים היסטוריים בסמוך לשער ירושלים למטרות של שימור, שיחזור, הצגה והמחשה של היסטורית המוסד כמוסד חקלאי ופעילותו לרבות מרכז מבקרים אולמות תצוגה והדרכה.

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 16/12/2010 תאריך פרסום: 16/12/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6173. עמוד: 1495. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/11/2010 תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/11/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 20/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית 10/09/2010
לא הוגשו התנגדויות 10/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות 21/06/2010 תאריך פרסום: 21/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6098. עמוד: 3424. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 10/06/2010
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 16/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים 07/05/2010 תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/04/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/04/2010
החלטה בדיון בוולק"ח 01/02/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית 20/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה 27/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/07/2009
קבלת תכנית 21/07/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תגפ/ 520/ א התווית דרכים וקביעת אזורי תכנון ותנאי בניה כפיפות
תוכנית תגפ/ 520 כפיפות

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית רש/ 10/ 14 תוספת שימושים במתחם שער ירושלים מקווה היתר בניה
תוכנית 599-0838011 תוספת שימושים במתחם שער ירושלים מקווה שינוי
תוכנית ביוב/ תגפ/ 2 תוספת שימושים במתחם שער ירושלים מקווה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1057 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 06/09/2010
פרוטוקול הורדה
549 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 01/02/2010
פרוטוקול הורדה
295 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 07/12/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
409 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 20/10/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
754 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 27/07/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 28/10/2010 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 22/04/2010 הורדה