יוש/ 9/ 1/ 6/ 210

מודיעין עילית, מבני ציבור

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעוד משצ"פ לאזור לבניני ציבור מיוחד ומאזור לבנייני ציבור מיוחד לשצ"פ.
2. שינוי גבולות מגרשים.
3. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע השונים.
4. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

מסמכי התוכנית


מסמכים
תשריט בעבודה הורדה
הוראות בעבודה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 27/02/2022
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/11/2020
קבלת תכנית 08/11/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 1/ 6/ 210 שינוי
תוכנית 1/ 6/ 210 כפיפות
תוכנית 17/ 6/ 210 כפיפות