גנ/ 17839

תיקון תוואי דרך 63, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי תוואי דרך מאושרת מס' 63 מתכנית ג/ 9858.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מדרך למגורים
שינוי יעוד ממגורים לדרך
שינוי תוואי דרך והתאמתה ע"פ דרך קיימת בשטח.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 22/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה 14/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/11/2008
קבלת תכנית 27/08/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 14/01/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה