גנ/ 18131

שינוי תוואי דרך מס' 5, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


התאמת תוואי דרך מס ' 5 למצב בשטח

עיקרי הוראותיה


שינוי בתוואי דרך מס' 5

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 22/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה 16/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/07/2009
קבלת תכנית 24/03/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 16/09/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה