גנ/ 18593

שנוי בתוואי דרך משולבת מס' 231, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


קביעת תוואי דרך משולבת מס' 231

עיקרי הוראותיה


קביעת תוואי דרך משולבת מס' 231

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 22/11/2010
החלטה בדיון בהפקדה 01/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/02/2010
קבלת תכנית 16/12/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 01/03/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה