ג/ 19019

תכנית מתאר מטולה

מטרת התוכנית


1. הכנת תכנית מתאר חדשה למושבה מטולה הכוללת הקצאת אזורים חדשים לפיתוח עתידי של המושבה והסדרת המצב הקיים תוך שמירה על קיבלות יחידות הדיור המאושרת ללא תוספת יחידות דיור.
2. הקצאת שטחים למעברי הגבול בסמוך ל- "שער עגל", שיופעלו בעת שלום, ויכללו שימושים מעורבים- מסחר,שירותי דרך,מוסדות ציבור,תירות וכיו"ב ומתן פתרון תחבורתי לגישה נוחה וישירה לבאים משער עגל למרכז המושבה במטרה שלא " להשאיר את המושבה "מאחור" ולתרום בכך לפיתוחה של מטולה כמושבת קייט ותירות ולאפשר שגשוג ופריחה בעת שלום.
3.מתן מעמד סטטוטורי לדרך נוף המתחברת לכביש הצפון ואשר תאפשר גישה ומוצא נוסף למושבה.
4. מתן הנחיות עקרוניות לפיתוח, שימור ובניה חדשה במתחם המושבה ההיסטורית והפיכתו למרכז הישוב ומוקד התירותי החשוב של המושבה מטולה, תוך שחזור רעיון החומה והחצרות הפנימיות.פיתוח הציר הראשי ( רחוב הראשונים) ופיתוח ומעברי רוחב קיימים וחדשים שיעברו דרך החצרות הבתים ויובילו אל עבר החומה שמשני צידי הכביש ממזרח וממערב, שתהוה דופן למעבר הולכי רגלהכולל פעילויות תיירותיות שונות כשמנגד תבנה הבניה חדשה שתיצור את הדופן השניה ליצירת חלל רחוב.
5. איתור שטח חלופי ל" פרי מטולה" ויעוד השטח המתפנה לצד השטחים החקלאיים הצמודים לו,למסחר ותירות, במגמה לצרף שטח זה למתחם המושבה ההיסטורית ופיתוח כיכר ציבורית שתהווה סיום הולם לרחוב הראשונים ו- "מרפסת" הפונה לעמק עיון.
6. הקצאת שטחים למוסדות ציבור המותאמים למכסות הנדרשות בהתאם לקיבולת יחידות הדיור המאושרת והמוצעת בתכנית זאת.
7. מתן הנחיות לפיתוח המושבה תוך שמירה על אופייה היחודי ומיקומה בגיאוגרפי וכן שמירה על ערכי הטבע והנוף הקיימים במושבה וסביבתה: שמורת נחל עיון, מצוק דרום מזרחי של הר צפיהושימור השטחים החקלאיים (המטעים) בשולי המושבה.
8. הגדרת המצוק הדרום מזרחי של "הר צפיה" כשטח לשימור מוגן מפיתוח.
9. שינוי יעוד קרקע חקלאית במרכז המושבה ויעודה למגורים.
10. מתן הוראות עקרוניות לבניה באיזורי מגורים וקביעת איזורים לתכנון מפורט.
11. חיזוק הקשר בין שכונות המגורים בהר צפיה לבין המושבה הותיקה.
12. שינוי יעוד שטחי מלונאות ב- "הר צפיה" למגורים.
13. הסדרת מערכת הדרכים הפנימית ומערכת התשתיות במושבה.
14. הקצאת שטח לפיתוח אזור התעסוקה חדשאורך ציר כביש 90 בצמידות לאזור מעברי הגבול בשער עגל.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת התכליות והשימושים המותרים לייעודי הקרקע שבתכנית.
2.קביעת הוראות ברמה מתארית או מפורטת לגבי זכויות הבניה,צפיפות בנייה, הוראות איכות סביבה ותשתיות והוראות נוספות.
3. קביעת הוראות לישום התכנית.
4. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
5. קביעת הנחיות סביבתיות .
6. קביעת הנחיות לפיתוח נופי.
7. קביעת הנחיות בנושא מערכת הדרכים וחתכי רחוב עקרוניים.
8. קביעת הנחיות בנושא תשתיות מים,ביוב,ניקוז,חשמל ותקשורת.
9. קביעת הנחיות לפיתוח תיירות , מלונאות ותירות כפרית,
10. קביעת שלביות.
11. חלוקת התכנית למתחמים לתכנון מפורט.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 1,200 חדר חדר חדר
מבני ציבור (מ"ר) 75,964 מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) 14,461 מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 67,045 מ"ר מ"ר מ"ר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/11/2010
קבלת תכנית 09/08/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 23/ 19 מסילת כרמיאל קרית שמונה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 005 שיוני מיקום מבני ציבור ושצ"פ - הר צפיה, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 013 שינוי בהוראות קווי בנין הקבוע בתכנית ג/ 8260, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 10693 שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה זעירה ומלאכה, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11082 מעבר הגבול מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11520 הסדרת מגרשי מגורים שינוי לתכנית ג / 8260 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 11730 שינוי יעוד משצ"פ למגורים, מסחר ונופש, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12471 מתקן הנדסי - בריכת עגל כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13087 שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מטולה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9239 אזור תיירות ונופש, מטולה - הר הצפיה, שינוי למתאר. שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 021 שינוי קו בנין, מטולה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 8260/ 024 איחוד וחלוקה, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12541 קידוח חולה 8 מטולה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 13788 הסטטת תוואי דרך מס' 10, מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14460 משקי עזר מטולה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8763 תחנת תדלוק - מטולה. שינוי צפייה
תוכנית תרשצ/ 6/ 24/ 1 חוק רישום שיכונים ציבוריים ( הוראת שעה) תשכ"ד- 964מטולה שינוי
תוכנית תרשצ/ 5/ 24/ 1 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 09/06/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה