מש/ מק/ 13278/ 3

איחוד וחלוקה למגרשים 142-137 , אבטליון

מטרת התוכנית


א. איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח ייעודי הקרקע.
ב. שינוי של קווי בניין הקבועים בתוכנית ג/ 13278.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 28/10/2010 תאריך פרסום: 28/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6153. עמוד: 839. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 26/07/2010 תאריך פרסום: 26/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6112. עמוד: 4025. שנה עברית: התשע . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/06/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13278 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21707 איחוד וחלוקה למגרשים 142-137 , אבטליון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/06/2010
פרוטוקול הורדה