מח/ 254

חיבור הישובים צור יגאל וכוכב יאיר ע"י תוספת מגורים

מטרת התוכנית


א. התכנית, ענינה בחיבור הישובים צור יגאל וכוכב יאיר ע"י תוספת מגורים של 231 יח"ד.
ב. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ג. שינוי ייעוד משטח צבורי פתוח, שטח פרטי פתוח, אזור תעשיה ומלאכה, אזור דיור מיוחד, דרך קיימת ורזרבה לתכנון בעתיד ל: אזור מגורים א- דו משפחתיים, אזור מגורים ב- טוריים, אזור מגורים מיוחד, שטח למבני ציבור, שטח ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים, דרך מוצעת ודרך משולבת מוצעת.
ד. קביעת זכויות בנייה.
ה. קביעת הוראות והנחיות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 232 יח"ד יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


כוכב יאיר - צור יגאל
צפונית מזרחית לצור יגאל ודרומית לכוכב יאיר .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/10/2010 תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 478. שנה עברית: התשעא . צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 21/10/2010
פרסום לאישור בעיתונים 03/09/2010 תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/08/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 23/08/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות 03/01/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 03/03/2008
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 11/02/2008
פרסום להפקדה ברשומות 05/02/2008 תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1798. שנה עברית: התשסח . צפייה
הוגשו התנגדויות 13/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים 27/12/2007 תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/12/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה 19/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/09/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 11/01/2005
קבלת תכנית 22/12/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 9005 להפוך חלק מאזור תעשיה לאזור מגורי נופש. שינוי צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 10/ א צור יגאל שינוי צפייה
תוכנית ממ/ 1002/ 4 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 455-0738807 חיבור הישובים צור יגאל וכוכב יאיר ע"י תוספת מגורים שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 05/08/2019
סדר יום הורדה
2019013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 17/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2018016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 13/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2018016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 13/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2010001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 03/01/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 25/01/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 18/05/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 13/11/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2005024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 19/12/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעה בדבר שינוי שלביות פרסום בעיתונות/שילוט 06/09/2018 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 23/08/2010 הורדה
נוסח לשינוי שלביות לפרסום ברשומות 02/09/2019 הורדה
נוסח לשינוי שלביות לפרסום ברשומות 24/10/2018 הורדה
נוסח פרסום שינוי שלביות 02/09/2019 הורדה
נוסח פרסום שינוי שלביות 03/09/2018 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גב' אביבה מנצור בשם תושבי כוכב יאיר-צור יגאל
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גב' רחל משלי בשם משפ' משלי - מתנגדים לתכנית
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר בועז בזק בשם תושבי כוכב יאיר וצור יגאל
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר דוד שיינין חבר מועצת כוכב יאיר בשמו ובשם תושבים
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר זקס מרדכי בשם תושבי כוכב יאיר וצור יגאל
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר יונתן רימון בשם תושבי כוכב יאיר וצור יגאל
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר עמנואל סלע בשם תושבי כוכב יאיר וצור יגאל
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח.נועם ושות'-משרד עורכי דין עו"ד דן פיאלה בשם רון רייס וגיא ליאור