ענ/ 878/ ב

שינוי יעוד קרקע מחקלאית לדרכים ומסחר משולב משרדים, נופש וספורט ומבני ציבור

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע מחקלאית לדרכים ומסחר משולב, משרדים, מוסדות ציבור פרטים תוך הקצאת רצועת שצ"פ שתהווה רצועת ירק מגוננת לאורך דרך הכניסה לכפר קרע.

עיקרי הוראותיה


- פיתוח ובניית מבני מסחר משולבים עפ"י מטרת התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 25,510 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מזרחית לכניסה של כפר קרע ומערבית לכפר ערערה הנשענת צפונית לדרך 65
ואדי עארה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח נוף הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/10/2010 תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 472. שנה עברית: התשעא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 27/09/2010 תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2010. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2010. עיתון: מעריב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/09/2010
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 22/08/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/07/2010
החלטה בדיון בוולק"ח 01/02/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית 26/01/2010
החלטה בדיון באישור תכנית 09/12/2009
לא הוגשו התנגדויות 19/10/2009
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות 14/09/2009 תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5776. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 19/08/2009
פרסום להפקדה בעיתונים 14/08/2009 תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/08/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה 02/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/05/2008
קבלת תכנית 10/04/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
297 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 01/02/2010
פרוטוקול הורדה
420 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 26/01/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 09/12/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 01/04/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 02/07/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 23/08/2010 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/09/2010 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/08/2009 הורדה