ג/ 18249

תוכנית אב לאזור תעשיה מג'דל שמס

מטרת התוכנית


תכנון מחדש של אזור חקלאות לתעשיה, מלאכה ותעשיה זעירה, מתקנים חקלאיים, מסחר ושירותי דרך שבדרום מג'דל שמס, ע"י שינוי ביחסי חלוקת שטחים בנויים ופתוחים ופתוח של תיירות בתחום התוכנית
תכנון מחדש של שטחים המיועדים לבינוי לייעודים אלה, על מנת להקל על מימושם.
התוויה של דרכים

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 15/10/2010
החלטה בדיון בהפקדה 28/01/2010
קבלת תכנית 11/05/2009

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 28/01/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה