ג/ 17918

שכונה מזרחית עילבון

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 16/09/2010
החלטה בדיון בהפקדה 05/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/12/2008
קבלת תכנית 31/08/2008

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/08/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 05/03/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה