מש/ מק/ 8/ 1/ 92

מרכז ימה.החלפת שימוש בקרקע ממגורים א' לחניה ציבורית ומחניה ציבורית למגורים א'.

מטרת התוכנית


החלפת שימוש בקרקע ממגורים א' לחניה ציבורית ומחניה ציבורית למגורים א.
עיקרי הוראות התכנית:
א שינוי יעוד קרקע מחניה ציבורית למגורים א'.
ב. שינוי יעוד קרקע ממגורים א' לחניה ציבורית.
ג. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שכונה: ימה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית לא אושרה 06/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות 07/05/2009 תאריך פרסום: 07/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5947. עמוד: 3597. שנה עברית: התשסט . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 27/03/2007

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010066 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 06/09/2010
2007014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 27/03/2007
פרוטוקול הורדה