גנ/ 17990

שנוי מחקלאי לתעשיה ומתעשיה לדרך מוצעת, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשיה הרחבה לאזור תעשיה הקיים, בנוסף להרחבת כביש קיים ומאושר

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשיה ומשטח תעשיה לדרך
שינוי בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית מאושרת ג/ 10486
שינוי בהוראות עיצוב אדריכלי (גובה בנין)
קביעת זכויות והוראות בניה.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 17/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה 20/05/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/03/2009
קבלת תכנית 28/12/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8648 שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ויעודה לבניה מבנה מסחרי ומשרדים. שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 20/05/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה