27/ 02/ 101/ 23

שטח לבנייני ציבור מצפה רמון

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור ודרכים ע"י שינויים בייעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בנייה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


נ.צ. 502950, 180720

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/07/2010 תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 01/06/2010 תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3204. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/04/2010
החלטה בדיון באישור תכנית 22/06/2009
לא הוגשו התנגדויות 27/05/2009
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 10/09/2008
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/08/2008
פרסום להפקדה ברשומות 31/07/2008 תאריך פרסום: 31/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5836. עמוד: 4214. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/07/2008 תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 27/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה 11/06/2007
קבלת תכנית 18/02/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 27/ 02/ 101/ 1 בתי מגורים שינוי
תוכנית 27/ מק/ 1002 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 06/12/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית 22/06/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 11/06/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/04/2010 הורדה