ג/ 18780

שינוי בחיבור דרך מספר 15 עם דרך מספר 9, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


- שינוי בחבור דרך מס' 15 עם דרך מס' 9
- שינוי בקווי בניין

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד ממגורים ב' לדרך ומדרך למגורים ג'2 ושינוי בקו בניין לצורך הסדרת מצב קיים

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 14/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/05/2010
קבלת תכנית 01/03/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 14/07/2010
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה