ג/ 16699

שינוי יעוד שטח חקלאי ושטח לתכנון מפורט למגורים- מעיליא

מטרת התוכנית


הקמת ופיתוח שכונת מגורים חדשה בת 84 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי ייעוד מאזור לתכנון מפורט ושטח חקלאי לאזור מוגיםר ושצ"פ
2. התווית דרכים.
3. קביעתשימושים והוראות הבניה לאזורים השונים.
4. קביעת הוראות למתן היתרי בניה והנחיות לפיתוח ותשתיות.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד מאזור לתכנון מפורט ושטח חקלאי לאזור מגורים ושצ"פ.
ב. התוית דרכים.
ג. קביעת שימושים והוראות בניה לאזורים השונים.
ד. איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלי הקרקע.
ה. קביעת הוראות למתן היתרי בניה והנחיות לפיתוח ותשתיות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 84 יח"ד יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/07/2010 תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2010. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2010. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 08/07/2010 תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3830. שנה עברית: התשע . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 31/05/2010
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 09/05/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/02/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות 17/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות 20/02/2008 תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 11/02/2008
הוגשו התנגדויות 08/02/2008
פרסום להפקדה בעיתונים 08/02/2008 תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/01/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/01/2008
החלטה בדיון בוולק"ח 17/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה 05/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/02/2007
קבלת תכנית 31/10/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0700187 שינוי יעוד שטח חקלאי ושטח לתכנון מפורט למגורים- מעיליא כפיפות
תוכנית 258-0764217 שינוי יעוד שטח חקלאי ושטח לתכנון מפורט למגורים- מעיליא כפיפות
תוכנית 258-0566935 שינוי יעוד שטח חקלאי ושטח לתכנון מפורט למגורים- מעיליא כפיפות
תוכנית 258-1029834 שינוי יעוד שטח חקלאי ושטח לתכנון מפורט למגורים- מעיליא כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009039 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009033 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/09/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008034 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 17/11/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
524 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 07/01/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
327 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 17/12/2007
פרוטוקול הורדה
269 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 03/12/2007
פרוטוקול הורדה
2007005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 05/03/2007
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
מסמך פניה לשר לאישור תכנית 15/02/2010 הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 20/05/2010 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 31/05/2010 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חפץ אלכס חברת הימנותא
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניקולא יוסף 20855565
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קמבליס ישולה חברת חשמל
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עראף כרים 20857059
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניקולא מישיל ת.ז. 58983610
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עראף נביל 20854944
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר מתא
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הוברמן עידית מינהל מקרקעי ישראל
9 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד אמיר עראף