ממ/ מק/ 9137

בריכת שחיה לבית בהלול בכוכב יאיר

מטרת התוכנית


התרת בניית בריכת שחיה פרטית

עיקרי הוראותיה


קביעת מידוץ לבריכת השחיה . שטחה עד 60 מ"ר
קביעת קווי בניין לבריכת השחיה. קו הבניין לדרך הפרחים 1.60מ'
קביעת אמצעי בטיחות לבריכת השחיה
קביעת אמצעי ניקוז לבריכת השחיה

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 01/07/2010 תאריך פרסום: 01/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6103. עמוד: 3638. שנה עברית: התשע . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות 01/11/2009 תאריך פרסום: 01/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6014. עמוד: 307. שנה עברית: התשע . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 9001 שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר. כפיפות צפייה
תוכנית ממ/ 9001/ 1 בניית בריכות שחיה פרטיות בכל שטחי המגורים. כפיפות צפייה
תוכנית ממ/ מק/ 9001/ 2 שינוי הוראות בינוי , בטול המגבלה בדבר חומרי בניה והוספת הנחיות לקירוי חניות כפיפות צפייה
תוכנית ממ(שד)/ 1002/ 2 כפיפות
תוכנית תרשצ/ 7/ 92/ 3 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009065 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 29/11/2009
פרוטוקול הורדה