ד/ 23/ 02/ 101/ 26

דרך גישה לתחנת רכבת אופקים

מטרת התוכנית


התווית דרך גישה לתחנת רכבת אופקים בתוואי חדש.

עיקרי הוראותיה


*שינוי יעוד קרקע מ"מסילה לשיקום ופיתוח נופי", מלאכה תעשיה זעירה, אזור משולב למסחר ותעשיה לדרך.
*ביטול קטע דרך מאושרת.
*קביעת רצועת דרך וקו בניין כמסומן בתשריט.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 14/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/07/2009
קבלת תכנית 26/05/2009

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 4/ 14 מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע כפיפות צפייה
תוכנית 23/ 02/ 101/ 8 אזור תעשיה צפון - מזרח שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2010006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית 14/04/2010
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה